Đồng quan đồng quách

Từ Cao Dai Toan Thu (CaodaiPedia)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ngôn Ngữ
  • H: 同棺同槨
  • A: In the same coffin.
  • P: Dans le même cercueil.

Đồng: Cùng, giống nhau. Quan: cái áo quan để liệm xác người chết. Quách: cái quách để bọc ngoài áo quan (nhà giàu mới dùng), nên có thành ngữ: Trong quan ngoài quách: Bên trong là áo quan, bên ngoài là quách. (Ở đây, quách không có nghĩa là cái hòm nhỏ để liệm xác con nít chết, hay để lấy cốt đem cải táng).

Đồng quan đồng quách có nghĩa là cùng nằm trong một cái áo quan và cùng trong một cái quách.

Ý nói: Cùng sống với nhau, cùng chết với nhau, cùng nằm chung trong một cái áo quan, cùng chôn một chỗ.

Đây là lời nguyền của những người vợ quyết sống chung thủy với chồng: "Sanh đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách." Nghĩa là: Khi sống thì cùng một chiếc chiếu, cùng một cái giường; khi chết thì cùng trong một cái quan tài.

Điển tích: Vào thời nhà Nguyên bên Tàu, có một đôi vợ chồng trẻ, chồng tên là Trần Sử Chánh. Vợ chồng đang sống hạnh phúc bên nhau thì Chánh phải đi tòng quân đánh giặc. Chẳng may, đội quân của Chánh bại trận, và Chánh bị tử trận giữa chiến trường. Vợ của Chánh hay tin, lặn lội ra chiến tuyến để tìm xác chồng, nhờ cái túi vải mà chồng luôn luôn đeo bên mình, vợ nhận được xác chồng, xin đem xác về nhà lo chôn cất. Vợ Chánh kêu thợ đến đóng một cái áo quan có bề ngang rộng gấp đôi cái áo quan thường. Người thợ nói: Bà biểu đóng rộng như vậy thì làm sao có đủ đồ liệm?

Vợ Chánh trả lời: Ông thợ cứ đóng y theo lời tôi dặn, vì sẽ có đủ đồ liệm.

Khi cái áo quan đóng xong, người vợ ôm xác chồng khóc lóc một hồi rồi nàng nàng cầm dao tự tử chết theo chồng. Lúc đó, người ta mới hiểu ý và cho liệm xác của hai vợ chồng chung trong một áo quan.

Mọi người đều cảm động và hết lời ca ngợi một người vợ chung thủy với chồng.

Trích Nguồn