Ngoa truyền

Từ Cao Dai Toan Thu (CaodaiPedia)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ngôn Ngữ
  • H: 訛傳
  • A: To propagate the false news.
  • P: Propager des nouvelles fausses.

Ngoa: bịa đặt để lừa dối. Truyền: chuyển đi.

Ngoa truyền là truyền đi những tin tức thất thiệt hay những điều sai lạc để lừa dối mọi người với mục đích xấu.

Trích Nguồn